Masterbatches worldwide.

Kooperace

Pro skupinu GRAFE nejsou významnými jen vlastní vývoj a výzkum. Nýbrž také výměna zkušeností s jinými výrobci z obalové branže, plastikářského a automobilového průmyslu, pro nás hrají důležitou roli.

 

Vedle výměny vědomostí a zkušeností rozvíjíme v kooperacích novinky z branže a  zasazujeme se o oborový dorost a o veřejnou reprezentaci společných úkolů.

 

Skupina GRAFE je mimo jiné členem těchto společností:

 

logo polymermat

PolymerMat e.V. Kunststoffcluster Thüringen

PolymerMat registrované sdružení je síť, která spojuje zájmy plastikářských podniků z Durynska. Nabízí platformu pro spolupráci mezi podniky z plastikářské branže, a to u inovace a realizace nových technologických špičkových výkonů v plastikářském sektoru.

 

logo dvi

Deutsches Verpackungsinstitut e.V. (dvi)

Německý Obalářský institut podporuje jako síť obalářského průmyslu předávání know how, a pak také dialog mezi podniky, institucemi a partnery. Jeho členové pocházejí ze všech stupňů výrobního řetězce.

 

logo automotive thueringen

automotive thüringen e.V.

Registrované sdružení automotive Durynsko bylo založeno 9 durynskými podniky dne 29.08.2000, a to jako Automobilzulieferer Thüringen e.V. (AZT). Cílem je posílit durynské, do automobilového průmyslu dodávající podniky.

 

Wissensfabrik

 

Wissensfabrik - Unternehmen für Deutschland e.V.

GRAFE se zasazuje o německou ekonomiku. Společně se zhruba 100 podniky a nadacemi pracujeme ve sdužení Wissenfabrik na tom, abychom německé hospodářství učinili perspektivním.

na předchozí stránku